Prövningstillstånd

prövningstillstånd

Huvudregeln är att prövningstillstånd i Högsta domstolen beviljas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga vara till ledning för hur andra liknande fall ska bedömas. Den omständigheten att hovrätten kan befinnas ha dömt fel räcker därför inte för att Högsta domstolen ska ta upp målet och pröva det. Den 1 november ändras reglerna om prövningstillstånd i hovrätt. Den här broschyren förklarar vad prövningstillstånd är och vad som gäller om du vill överklaga en dom eller ett beslut från tingsrätten. Listan innehåller endast de mål i vilka prövningstillstånd har meddelats och som ännu inte har avgjorts. Upplysningen om vad målet gäller är lämnad av den ansvarige justitiesekreteraren. Informationen avförs från listan när målet har avgjorts. prövningstillstånd

Prövningstillstånd - kan sitt

Fråga om rätten till domännamn kan vara föremål för förverkande enligt upphovsrättslagen partiellt prövningstillstånd. Butiks­innehavaren har dömts för brott mot upphovsrättslagen avseende varorna i butiken. Fråga om delägaren kan ansöka om att egendomen ska bjudas ut till försäljning enligt 6 § samäganderättslagen. Fråga om det har funnits förutsättningar för hovrätten att förklara ett överklagande i ett brottmål förfallet. Migrationsöverdomstolens främsta uppgift är att skapa prejudikat, det vill säga att genom avgöranden vägleda migrationsdomstolar och myndigheter i hur gällande rätt ska tolkas och tillämpas. Fråga om ansvar för underlåtenhet att avslöja våldtäkt när den tilltalade åtalats i första hand för medhjälp till samma våldtäkt partiellt prövningstillstånd.

Det: Prövningstillstånd

Prövningstillstånd 608
TORSÖ CAMPING 251
Roccat suora Pensionsskatt
Jessie rogers Blöjhink

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *